Добре дошли в ACT SOCIAL!


Основната цел на проекта "Действия за подпомагане и подобряване на социалното предприемачество на местно ниво" е да идентифицира социалното въздействие на социалните кооперативни предприятия върху заетостта в трансграничния регион, както и разработването на структури и инструменти, които ще подсилят социалните кооперативни предприятия в тази област.

платформата е средство за електронно обучение, полезно за тези, които желаят да придобият общи, но също така и специфични знания за:

  • институционалната рамка на социалните предприятия в Гърция и България
  • ключовите въпроси, свързани със социалните предприятия преди основаването им
  • основните области, регулиращи създаването и първоначалното и успешно управление на социални предприятия в начална фаза, например източници на финансиране, данъчни и осигурителни въпроси, изграждане на мрежи, маркетинг и др.

За повече информация, моля, посетете официалния уебсайт, като кликнете тук actsociall

elearning


Какво можете да научите!

Самозаписване

1. Institutional framework of Social Enterprises’ operation and types of Social Enterprises in Greece and Bulgaria

1. Institutional framework of Social Enterprises’ operation and types of Social Enterprises in Greece and Bulgaria

Content in English
Course
Самозаписване

2. Support before start-up of Social enterprises in Greece and Bulgaria

2. Support before start-up of Social enterprises in Greece and Bulgaria

Content in English
Course
Самозаписване

3. Courses for scaling up Social enterprises in Greece and Bulgaria

3. Courses for scaling up Social enterprises in Greece and Bulgaria

Content in English
Course
Самозаписване

1. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ. και τα είδη των Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

1. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ. και τα είδη των Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

Content in Greek
Course
Самозаписване

2. Υποστήριξη πριν την ίδρυση Κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

2. Υποστήριξη πριν την ίδρυση Κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

Content in Greek
Course
Самозаписване

3. Υποστήριξη για την ανάπτυξη και διαχείριση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

3. Υποστήριξη για την ανάπτυξη και διαχείριση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

Content in Greek
Course
Самозаписване

1. Институционална рамка на дейността на социалните предприятия и видове социални предприятия в Гърция и България

1. Институционална рамка на дейността на социалните предприятия и видове социални предприятия в Гърция и България

Course
Самозаписване

2. Подкрепа преди стартирането на социални предприятия в Гърция и България

2. Подкрепа преди стартирането на социални предприятия в Гърция и България

Course
Самозаписване

3. Курсове за увеличаване на социалните предприятия в Гърция и България

3. Курсове за увеличаване на социалните предприятия в Гърция и България

Course