Καλωσήρθατε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του ACT SOCIAL!


Βασικός στόχος του έργου «Δράσεις για την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο/ ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level» είναι ο εντοπισμός και ο προσδιορισμός των κοινωνικών επιπτώσεων των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην απασχόληση στη διασυνοριακή περιοχή, καθώς επίσης και η ανάπτυξη δομών και εργαλείων που θα ενισχύουν τις Κοιν.Σ.Επ σε αυτό το πεδίο.

Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί ένα elearning εργαλείο χρήσιμο σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γενικές αλλά και πιο ειδικές γνώσεις σχετικά με:

  • το θεσμικό πλαίσιο των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία 
  • τα βασικά ζητήματα που αφορούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις  στο pre start-up στάδιο, 
  • τα κύρια πεδία που διέπουν την ίδρυση και αρχική και επιτυχημένη διαχείριση των υπό σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως πηγές χρηματοδότησης, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα, δικτύωση, marketing, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο πατώντας κλικ εδώ actsociall

elearning


Τι μπορείς να μάθεις!

Αυτο-εγγραφή

1. Institutional framework of Social Enterprises’ operation and types of Social Enterprises in Greece and Bulgaria

1. Institutional framework of Social Enterprises’ operation and types of Social Enterprises in Greece and Bulgaria

Περιεχόμενο στα Αγγλικά
Μάθημα
Αυτο-εγγραφή

2. Support before start-up of Social enterprises in Greece and Bulgaria

2. Support before start-up of Social enterprises in Greece and Bulgaria

Περιεχόμενο στα Αγγλικά
Μάθημα
Αυτο-εγγραφή

3. Courses for scaling up Social enterprises in Greece and Bulgaria

3. Courses for scaling up Social enterprises in Greece and Bulgaria

Περιεχόμενο στα Αγγλικά
Μάθημα
Αυτο-εγγραφή

1. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ. και τα είδη των Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

1. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ. και τα είδη των Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

Περιεχόμενο στα Ελληνικά
Μάθημα
Αυτο-εγγραφή

2. Υποστήριξη πριν την ίδρυση Κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

2. Υποστήριξη πριν την ίδρυση Κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

Περιεχόμενο στα Ελληνικά
Μάθημα
Αυτο-εγγραφή

3. Υποστήριξη για την ανάπτυξη και διαχείριση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

3. Υποστήριξη για την ανάπτυξη και διαχείριση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

Περιεχόμενο στα Ελληνικά
Μάθημα
Αυτο-εγγραφή

1. Институционална рамка на дейността на социалните предприятия и видове социални предприятия в Гърция и България

1. Институционална рамка на дейността на социалните предприятия и видове социални предприятия в Гърция и България

Μάθημα
Αυτο-εγγραφή

2. Подкрепа преди стартирането на социални предприятия в Гърция и България

2. Подкрепа преди стартирането на социални предприятия в Гърция и България

Μάθημα
Αυτο-εγγραφή

3. Курсове за увеличаване на социалните предприятия в Гърция и България

3. Курсове за увеличаване на социалните предприятия в Гърция и България

Μάθημα